در سومین جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم؛

کتاب «طرح کلی مطالعات نظام‌سازی قرآن‌بنیان» اثر شایسته تقدیر شد

کتاب «طرح کلی مطالعات نظام‌سازی قرآن‌بنیان» در سومین جشنواره کتاب سال دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم به عنوان اثر شایسته تقدیر معرفی شد.‌

۱۴۰۱/۱۰/۲۸